Kindcentrum Sint Odiliënberg. Sinds 10 december 2019 werken wij als partners samen binnen ons nieuwe gebouw. Eén gebouw waarin verschillende organisaties samenwerken met één missie: met elkaar stellen we het kind centraal. In ons Kindcentrum hebben vier verschillende organisaties een plek gekregen. Zij werken alle vier vanuit een eigen opdracht en doelstelling aan de groei en ontwikkeling van kinderen afkomstig uit de gemeente Roerdalen.

Basisschool ’t Kempke, Leef kind dagopvang, peuterarrangement en buitenschoolse opvang, Logopediepraktijk LOGOS en PSW Junior, organisatie voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen vormen samen Kindcentrum Sint Odiliënberg. BS ‘t Kempke, Leef Kind, PSW junior en LOGOS werken met elkaar vanuit één gemeenschappelijke visie zodat alle kinderen tot hun recht komen.

Graag delen wij deze visie met u zodat u weet vanuit welke waarden en normen wij, als professionals in Kindcentrum Sint Odiliënberg, met kinderen aan het werk zijn. Allemaal laten we kinderen ervaren dat zij zelf een onmisbaar aandeel hebben in de wijze waarop wij met elkaar omgaan. We werken er actief aan om kinderen op hun eigen niveau samen mee verantwoordelijk te maken voor een veilige en fijne werk-, leef- en speelomgeving in en rond het Kindcentrum. Ook u vragen we om tijdens uw bezoeken aan ons Kindcentrum onze visie uit te dragen en daardoor te versterken. Wij delen de overtuiging dat juist daardoor een sfeer van samenwerken ontstaat, een sfeer waarin kinderen goed kunnen gedijen. Zo kan ieder kind, iedere medewerker, iedere ouder en iedere bezoeker op een prettige manier gebruik maken van alle mogelijkheden die ons Kindcentrum te bieden heeft.


Welkom bij Kindcentrum Sint Odiliënberg.


Betrokken, vertrouwen, respect, verbinding en veiligheid zijn onze kernwaarden. Iedereen wordt persoonlijk ontvangen en aangesproken. In het Kindcentrum loopt niemand verloren rond. Alle vier de organisaties hebben oog en oor voor ieder kind en iedere bezoeker.

We zijn betrokken. Daarom zorgen wij dat de omgeving schoon en opgeruimd is. We zijn erop gericht om activiteiten samen te doen waar het kan. We hebben plezier met elkaar en spreken en stralen dat ook uit.

We werken op basis van vertrouwen. We gaan uit van de goede intenties van iedereen. We creëren mogelijkheden en oplossingen. Afspraak is afspraak. We wijken er alleen beargumenteerd van af.

We tonen respect. We laten goed voorbeeldgedrag zien. We behandelen een ander zoals we zelf ook behandeld willen worden. We geven een gemeend compliment. We waarderen elkaar. Eenieder mag zichzelf zijn. We zien elkaar, we verbinden onze overeenkomsten en overbruggen de verschillen. We tonen oprechte nieuwsgierigheid. We hebben respect voor onszelf en voor de ander.

We werken en delen samen. We doen zoveel mogelijk samen. We maken gebruik van elkaars kennis en vaardigheden. We gaan in gesprek met de ander en stellen de ander vragen. We helpen elkaar. We hebben gezamenlijke werkafspraken. We leren van elkaar. Zo maken we samen en met elkaar een Kindcentrum dat staat als een (t)huis.